Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio- Programului Operational Regional 2014-2020!

Ghidul general al solicitantului POR 2014 - 2020

Ultima modificarea prevede extinderea termenului pentru depunerea autorizației de construire (conform prevederilor ghidurilor specifice) din etapa de precontractare. Noul termen este 90 de zile calendaristice (față de 60 de zile calendaristice, cât era prevăzut înainte de modificare) calculate de la data primirii de către solicitant a notificării privind demararea etapei precontractuale. Modificarea mai sus menționată se aplică pentru apelurile deschise la data publicării ordinului menționat.